ตรวจเครน Load Test Crane 

 

Crane Inspection

ตรวจเครน คืออะไร?

ตรวจสอบเครน ภาษาอังกฤษคือCrane Inspection หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินสภาพของเครนในเรื่องของความปลอดภัยและการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครนนั้นยังคงทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง การตรวจเครนมักจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบภายนอก ตรวจดูสภาพภายนอกของเครน ดูว่ามีการเสียสภาพ, การกัดกร่อน, การแตกหัก, หรือความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่
2.ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ตรวจดูระบบไฟฟ้าและคอนโทรลของเครน รวมถึงสายไฟ, สวิตช์, และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
3.ตรวจสอบกลไกเคลื่อนที่ ตรวจสอบสภาพของวินช์, เชือก, ลูกกลิ้ง, และกลไกเคลื่อนที่อื่น ๆ
4.การทดสอบการทำงาน ให้เครนทำงานเพื่อดูว่ามันทำงานได้สมบูรณ์แบบ และตรวจสอบว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่
5.ตรวจสอบระบบความปลอดภัย ตรวจสอบระบบความปลอดภัย เช่น เซ็นเซอร์, และระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
6.การบันทึกและรายงาน ทำการบันทึกผลการตรวจสอบและสร้างรายงานเพื่อเป็นเอกสารยืนยันว่าเครนทำงานอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย

การตรวจเครนควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถรับรู้ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเครนได้ถูกต้องและรวดเร็ว

 

 ตรวจเครน   Crane Inspection  Load Test Crane

บริษัทรับตรวจเครน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

บริษัทรับตรวจเครน (Crane Inspection) ควรมีคุณสมบัติและการรับรองตามมาตรฐานที่ระบุไว้ นอกจากนี้ยังควรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครนเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน คุณสมบัติที่ควรมีมีดังนี้

1.ใบอนุญาตและการรับรอง บริษัทควรมีใบอนุญาตและการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมายและมาตรฐานท้องถิ่น
2.ทีมงานมืออาชีพ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบเครน ซึ่งสามารถตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3.อุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบมีความแม่นยำและรวดเร็ว
4.การอบรมและประสบการณ์ บริษัทควรมีโปรแกรมอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่ต้องการสำหรับการตรวจสอบเครน
5.ประวัติการทำงาน บริษัทควรมีประวัติการทำงานที่ดีและรายงานการตรวจสอบที่ชัดเจน
6.การประกัน บริษัทควรมีการประกันต่อผู้ใช้บริการ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพการตรวจสอบ
7.การอัปเดตและปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ บริษัทควรเป็นที่รู้จักกับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและมาตรฐานในอุตสาหกรรม เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบัน
8.รีวิวและคำแนะนำ บริษัทควรมีรีวิวดีจากลูกค้าและคำแนะนำจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบเครน

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเครนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การทำงานด้านก่อสร้างและเครื่องกลเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยที่กำหนดไว้ หมายถึงคุณสมบัติที่ผู้ตรวจสอบเครนควรจะมีเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณสมบัติที่สำคัญของผู้ตรวจสอบเครนคือดังนี้

1.วุฒิการศึกษาและความรู้ ผู้ตรวจสอบเครนควรมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีขึ้นไป เพื่อให้ความเข้าใจในหลักการทำงานของเครนและเครื่องกล
2.ใบอนุญาตและคุ้มครองแรงงาน  ผู้ตรวจสอบเครนต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามมาตรา 11 และมาตรา 9 ของกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจปั้นจั่น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องในการตรวจสอบ
3.ความเชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบเครนควรมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับเครื่องจักรและเครน รวมถึงการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครน
4.ความรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบเครนต้องมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครนในกระบวนการก่อสร้าง และแสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ
5.ความเข้าใจในมาตรฐานและกฎระเบียบ ผู้ตรวจสอบเครนควรมีความเข้าใจในมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเครน เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
ผู้ตรวจสอบเครนมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การใช้งานเครนและเครื่องกลเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นการตอบสนองต่อการควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบเครน  ตรวจเครน ตรวจสอบเครน

 การตรวจสอบเครนก่อนใช้งาน มีขั้นตอนใดบ้าง?

การตรวจสอบเครนก่อนใช้งานเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบควรเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบทั่วไป
-ตรวจเช็คโครงสร้างของเครนในภายนอกว่ามีรอยแตกหักหรือการบิ่นมากกว่าที่ระบุในคู่มือการใช้งานหรือไม่
-ตรวจสอบสภาพของสีทาสนิมและการป้องกันการกัดกร่อน
 
2.ตรวจสอบเคเบิลและสายไฟ
-ตรวจเช็คเคเบิลและสายไฟว่ามีรอยแตกหรือเสียหายหรือไม่
-ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเคเบิลและสายไฟ
 
3.ตรวจสอบระบบยก
-ตรวจสอบสภาพของสายเหล็กหรือเชือก และการเชื่อมต่อของฮุค (hook)
-ตรวจเช็คระบบล็อคและการปลดล็อคของฮุค
 
4.ตรวจสอบระบบควบคุม
-ตรวจเช็คสวิตช์ ปุ่มควบคุม และเครื่องควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครน
 
5.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
-ตรวจสอบระบบเบรค มอเตอร์ และระบบควบคุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 
6.ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเครน
-ตรวจสอบการทำงานของราง ล้อเคลื่อนที่ และระบบควบคุมการเคลื่อนที่
-ทดสอบการเคลื่อนที่ในทุกทิศทาง
 
7.ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน
-ตรวจสอบว่าระบบเสียงแจ้งเตือนทำงานถูกต้องและมีเสียงดังเพียงพอหรือไม่
 
8.ตรวจสอบการทำงาน
-ทดสอบการยกและการคลายของเครน
-ทดสอบระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง
 
9.การตรวจสอบเอกสาร
-ตรวจสอบคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา และรายงานการตรวจสอบในครั้งก่อน
 
10.ตรวจสอบสภาพโดยรวม
-ตรวจสอบระบบน้ำมัน การรั่วซึม หรือการแสดงเครื่องหมายของการเสียหายอื่น ๆ
 
ตรวจเครน
 

สนใจตรวจเครน Load Test Crane ติดต่อได้ทาง

บริษัท เครนโปร คอมพลีท จำกัด
100/92 หมู่ 5 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Mobile : 092-4194987  Tel. : 033-138126
E-Mail : craneprocomplete@hotmail.com , craneprocomplete@gmail.com
www.craneprocomplete.com
Facebook : cranepro complete
Line ID : kimleng999
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้