ตรวจเครน Load Test Crane 

 

Crane Inspection

ตรวจเครน คืออะไร?

ตรวจสอบเครน ภาษาอังกฤษคือCrane Inspection หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินสภาพของเครนในเรื่องของความปลอดภัยและการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครนนั้นยังคงทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง การตรวจสอบเครนมักจะประกอบด้วย ตรวจสอบภายนอก ตรวจดูสภาพภายนอกของเครน ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ตรวจดูระบบไฟฟ้าและคอนโทรลของเครน รวมถึงสายไฟ สวิตช์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ตรวจสอบกลไกเคลื่อนที่ ตรวจสอบสภาพของวินช์ เชือก ลูกกลิ้ง และกลไกเคลื่อนที่อื่น ๆ ทดสอบการทำงาน ตรวจสอบว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่ ตรวจสอบระบบความปลอดภัย ตรวจสอบระบบความปลอดภัย เช่น เซ็นเซอร์ และระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บันทึกและรายงาน ทำการบันทึกผลการตรวจสอบและสร้างรายงานเพื่อเป็นเอกสารยืนยันว่าเครนทำงานอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย การตรวจเครนควรตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อความปลอดภันในการใช้งานเครน

 ตรวจเครน   Crane Inspection  Load Test Crane

 

 

ตรวจสอบเครน  ตรวจเครน ตรวจสอบเครน

ตรวจสอบเครน กับ8ขั้นตอนที่สำคัญ


1.ตรวจสอบทั่วไป
-ตรวจเช็คโครงสร้างของเครนในภายนอก: การตรวจสอบนี้เป็นการประเมินสภาพของโครงสร้างเครน เพื่อหารอยแตกหักหรือการบิ่นที่อาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งและความมั่นคงของเครน รอยแตกหรือการบิ่นที่มากกว่าที่ระบุในคู่มือการใช้งานอาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย
-ตรวจสอบสภาพของสีทาสนิมและการป้องกันการกัดกร่อน: การตรวจสอบสภาพของสีทาและการป้องกันการกัดกร่อนมีความสำคัญในการรักษาโครงสร้างเครนไม่ให้เสียหายจากสนิมหรือการกัดกร่อน ซึ่งอาจทำให้โครงสร้างเครนผุกร่อนลง
 
2.ตรวจสอบเคเบิลและสายไฟ
-ตรวจเช็คเคเบิลและสายไฟว่ามีรอยแตกหรือเสียหายหรือไม่: การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจเช็คว่าเคเบิลและสายไฟที่ใช้ในเครนมีสภาพที่ดีและปลอดภัย รอยแตกหรือเสียหายอาจทำให้เกิดการลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุของอันตรายจากไฟฟ้า
-ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเคเบิลและสายไฟ: การตรวจสอบการเชื่อมต่อของเคเบิลและสายไฟเพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นหนาและไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการขาดหรือลัดวงจร การเชื่อมต่อที่ไม่ดีอาจทำให้เครนทำงานไม่เสถียรและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
 
3.ตรวจสอบระบบยก
-ตรวจสอบสภาพของสายเหล็กหรือเชือก: การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจเช็คว่าสายเหล็กหรือเชือกที่ใช้ในการยกมีสภาพที่ดีและไม่มีรอยขาดหรือสึกหรออย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการยกวัตถุ
-ตรวจสอบการเชื่อมต่อของฮุค (hook): ฮุคเป็นส่วนที่ใช้ในการจับและยกวัตถุ การตรวจสอบนี้เพื่อให้มั่นใจว่าฮุคและการเชื่อมต่อของมันอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกหรือสึกหรอที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
-ตรวจเช็คระบบล็อคและการปลดล็อคของฮุค: ระบบล็อคและปลดล็อคของฮุคเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การยกและคลายวัตถุทำได้อย่างปลอดภัย การตรวจสอบนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ดีและไม่มีข้อบกพร่อง
 
4.ตรวจสอบระบบควบคุม
-ตรวจเช็คสวิตช์และปุ่มควบคุม: สวิตช์และปุ่มควบคุมเป็นส่วนที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ของเครน เช่น การยก การเคลื่อนที่ หรือการควบคุมความเร็ว การตรวจสอบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์และปุ่มควบคุมทำงานได้ดี และไม่มีความเสียหายที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดหรืออันตราย
-ตรวจสอบเครื่องควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครน: การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจเช็คระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การตรวจสอบระบบควบคุม PLC (Programmable Logic Controller) การตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบควบคุม, และการทดสอบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง
 
5.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
-ตรวจสอบระบบเบรค: ระบบเบรคมีความสำคัญต่อการควบคุมเครน โดยเฉพาะเมื่อมีการยกและขนส่งวัตถุหนัก การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจเช็คสภาพของเบรค การทดสอบการทำงานของเบรค และการตรวจสอบว่ามีการสึกหรอหรือการเสียหายที่อาจทำให้เบรคไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ตรวจสอบมอเตอร์: มอเตอร์เป็นหัวใจหลักของเครนที่ช่วยให้เครนสามารถยกและเคลื่อนที่ได้ การตรวจสอบรวมถึงการตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์ การทดสอบการทำงาน และการตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
-ตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟ้าอื่นๆ: นอกจากนี้ ยังควรตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครน เช่น ระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบความปลอดภัย และระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ
 
6.ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเครน
-ตรวจสอบการทำงานของรางและล้อเคลื่อนที่: ขั้นตอนนี้รวมถึงการตรวจสอบสภาพของรางและล้อเคลื่อนที่ของเครน เพื่อหาสัญญาณของการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการบล็อกที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบควรรวมถึงการตรวจเช็คการเคลือบผิวของรางและสภาพของล้อ
-ตรวจสอบระบบควบคุมการเคลื่อนที่: ตรวจสอบระบบควบคุมที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของเครน รวมถึงตรวจเช็คระบบไฮดรอลิก หรือระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
-ทดสอบการเคลื่อนที่ในทุกทิศทาง: ทดสอบการเคลื่อนที่ของเครนในทุกทิศทางเพื่อให้แน่ใจว่าเครนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมีความเสถียร การทดสอบนี้ควรทำในทิศทางต่างๆ ที่เครนมีความสามารถในการเคลื่อนที่ เช่น ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, หรือหมุนรอบตัว
 
7.ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน
-ตรวจสอบการทำงานของระบบเสียงแจ้งเตือน: ควรตรวจสอบว่าระบบเสียงแจ้งเตือนของเครนทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยการทดสอบการทำงานของมันในสถานการณ์ต่างๆ
-ตรวจสอบความดังของเสียง: ควรตรวจสอบว่าเสียงแจ้งเตือนมีความดังเพียงพอที่จะได้ยินในบริเวณทำงานที่มีเสียงรบกวน และควรสามารถได้ยินได้ชัดเจนในระยะที่ปลอดภัย
 
8.ตรวจสอบการทำงาน
-ทดสอบการยกและการคลายของเครน:การทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการยกและการคลายโหลดในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม โดยทดสอบทั้งในสถานการณ์ที่ไม่มีโหลด (ไม่มีน้ำหนัก) และสถานการณ์ที่มีโหลด (มีน้ำหนัก) เพื่อตรวจสอบว่าระบบยกและระบบควบคุมสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและแม่นยำ สำคัญที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของระบบเบรคและระบบความปลอดภัยในขณะทำการทดสอบนี้
-ทดสอบระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง:ตรวจสอบระบบควบคุมต่างๆ เช่น คอนโทรลเลอร์ สวิตช์ และปุ่มควบคุมต่างๆ ว่าทำงานได้ดีและตอบสนองอย่างถูกต้องต่อการควบคุม ควรรวมถึงการทดสอบการตอบสนองของเครนต่อคำสั่งต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ไปตามทิศทางต่างๆ การปรับความเร็, และการทำงานของระบบเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

 
 
ตรวจเครน
 

สนใจตรวจเครน Load Test Crane ติดต่อได้ทาง

บริษัท เครนโปร คอมพลีท จำกัด
100/92 หมู่ 5 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Mobile : 092-4194987  Tel : 033-138126
E-Mail : craneprocomplete@hotmail.com , craneprocomplete@gmail.com
www.craneprocomplete.com
Facebook : cranepro complete
Line ID : kimleng999
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้