FIRE ALARM SYSTEMS SERVICE

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Fire alarm คืออะไร?

Fire Alarm System(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับไฟเกิดขึ้นภายในอาคารหรือพื้นที่ที่ติดตั้งระบบนี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากเพลิงไหม้  Fire alarm แปลว่า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ คือระบบที่ใช้ตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในอาคารหรือพื้นที่ที่ติดตั้งระบบนี้ เพื่อให้ผู้อยู่ในอาคารหรือพื้นที่นั้นสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและระวังเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที เมื่อตัวตรวจจับตรวจพบสัญญาณการเกิดเพลิงไหม้ ระบบ Fire Alarm Systems จะทำการส่งสัญญาณเตือนผ่านเสียงหรือไฟเพื่อแจ้งให้ผู้คนรู้ว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสามารถระวังและหลีกเลี่ยงภัยได้ทันท่วงทีและสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

หลักการทํางานของระบบ fire alarm (Fire Alarm System)

1.ตรวจจับ โดยใช้เซนเซอร์ต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความร้อน ควัน หรือแก๊สเฉพาะที่เกิดจากไฟ ตัวอย่างเช่น ตรวจจับความร้อน ตรวจจับควัน หรือตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
2.การประมวลผล เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับสัญญาณที่เกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ ระบบจะประมวลผลสัญญาณนั้นแล้วส่งสัญญาณเตือน
3.การแจ้งเตือน ผ่านเครื่องส่งเสียง ไฟแจ้งเตือน หรือข้อความที่แสดงให้เห็น สิ่งนี้จะช่วยแจ้งเตือนคนที่อยู่ในอาคารหรือพื้นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้
4.การควบคุม บางระบบมีความสามารถในการควบคุมระบบอื่นๆ ในอาคาร เช่น การปิดหรือเปิดระบบระบายอากาศ ปิดประตูที่ทำจากเหล็กหรือเปิดน้ำสำหรับระบบดับเพลิง
5.การติดต่อกับศูนย์รับแจ้ง บางระบบสามารถติดต่อกับศูนย์รับแจ้งเหตุดับเพลิงหรือบริการรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับเหตุการณ์เพลิงไหม้

Fire Alarm  Fire Alarm System ติดตั้ง Fire Alarm System Fire Alarm Service

 

ระบบ fire alarm มีอะไรบ้าง?

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) มีวงจรระบบ fire alarm หลายส่วนประกอบเพื่อให้สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย:

1.เซนเซอร์หรือตัวตรวจจับ (Detectors)
-ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors) ตรวจจับเมื่ออุณหภูมิในพื้นที่สูงขึ้นเร็วๆ หรือถึงระดับที่ตั้งไว้
-ตรวจจับควัน (Smoke Detectors) ตรวจจับปริมาณควันในอากาศ
-ตรวจจับแก๊ส (Gas Detectors) เช่น ตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

2.การแจ้งเตือน (Notification devices)
-เครื่องส่งเสียง (Audible Alarms) เช่น เสียงร้องเตือน, กริ่ง
-ไฟแจ้งเตือน (Visual Alarms) เช่น ไฟกระพริบ

3.จุดแจ้งเตือนด้วยมือ (Manual Pull Stations) จุดที่คนสามารถดึงเพื่อเปิดระบบแจ้งเตือนเมื่อพบเหตุการณ์เพลิงไหม้
4.ระบบควบคุมและการประมวลผล (Control Panel) ศูนย์กลางของระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากตัวตรวจจับและส่งสัญญาณแจ้งเตือน
5.ระบบสื่อสาร (Communication systems) เชื่อมต่อระบบ fire alarm กับศูนย์รับแจ้งเหตุ หรือระบบการสื่อสารอื่นๆ ภายในอาคาร
6.ระบบป้องกันและดับเพลิง (Suppression systems) สามารถควบคุมหรือเชื่อมต่อกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบสปริงเกอร์
7.แหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่สำรอง ระบบจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อให้สามารถทำงานได้เมื่อขาดไฟ
8.ระบบการทดสอบและการรักษา ทำให้สามารถทดสอบและตรวจสอบการทำงานของระบบได้อย่างสม่ำเสมอ

fire alarm control panel หมายถึงอะไร?


fire alarm control panel (FACP) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า fire alarm control unit (FACU) หมายถึง แผงควบคุมหรือยูนิตที่เป็นศูนย์กลางของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) แผงควบคุมนี้ทำหน้าที่รับสัญญาณจากตัวตรวจจับเพลิงไหม้ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นตัวตรวจจับควัน ตัวตรวจจับความร้อน หรือจุดแจ้งเตือนด้วยมือ เมื่อมีการตรวจจับว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ FACP จะทำการเปิดเสียงแจ้งเตือนและไฟกระพริบผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือนที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบ นอกจากนั้นแผงควบคุมยังเป็นที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จากทุกส่วนของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสามารถแสดงสถานะ ข้อมูล หรือแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ดูแลระบบหรือทีมช่างสามารถตรวจสอบและทราบสถานะทั้งหมดของระบบได้ แผงควบคุมปกติจะมีแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อรับรองว่าระบบสามารถทำงานได้แม้ในสถานการณ์ที่มีการขาดไฟ

ติดตั้ง fire alarm ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm) เป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้ง fire alarmและกฎระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อให้การติดตั้งนั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน ดังนั้น การติดตั้งระบบนี้ควรมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.การวางแผน ประเมินความต้องการของสิ่งก่อสร้าง เช่น ขนาด การใช้งาน และความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากนั้นวางแผนการติดตั้งตัวตรวจจับ จุดแจ้งเตือน และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.การเลือกอุปกรณ์ เลือกตัวตรวจจับควัน ตรวจจับความร้อน จุดแจ้งเตือนด้วยมือ และอุปกรณ์แจ้งเตือนอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
3.การติดตั้ง ติดตั้งตัวตรวจจับ แผงควบคุม และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่วางแผนไว้ โดยต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย
4.การเชื่อมต่อวงจร ต่อสายไฟฟ้าและเชื่อมต่อวงจรระหว่างตัวตรวจจับ แผงควบคุม และอุปกรณ์แจ้งเตือน
5.การทดสอบ หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ควรทดสอบระบบทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าทุก ๆ ส่วนสามารถทำงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6.การประกันคุณภาพ ตรวจสอบและยืนยันว่าระบบทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด
7.การอบรม อบรมให้กับผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบเพื่อให้พวกเขาเข้าใจวิธีการใช้งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกต้อง
8.การบำรุงรักษา ตั้งตารางบำรุงรักษาประจำเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบให้ทำงานได้ตลอดเวลา

 

fire alarm control panel     ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้  ระบบ fire alarm  Fire Alarm Systems

 

สนใจงานระบบ Fire Alarm System ติดต่อได้ทาง

บริษัท เครนโปร คอมพลีท จำกัด
100/92 หมู่ 5 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Mobile : 092-4194987  Tel. : 033-138126
E-Mail : craneprocomplete@hotmail.com , craneprocomplete@gmail.com
www.craneprocomplete.com
Facebook : cranepro complete
Line ID : kimleng999

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้