Overhead Crane เครนเหนือศีรษะ โอเวอร์เฮดเครน เครนรางเดี่ยว

คุณสมบัติสินค้า:

"Overhead Crane" หรือ เครนเหนือศีรษะ เป็นชนิดของเครนที่มีการออกแบบและติดตั้งในส่วนที่สูงของอาคารหรือโรงงาน โดยถูกแขวนอยู่บนรางเครนที่ติดตั้งอย่างมั่นคงบนฝ้าเพดานหรือโครงสร้างเสาของอาคาร โอเวอร์เฮดเครนนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภายในโรงงานหรืออาคาร โดยเฉพาะในการขนส่งหรือยกวัตถุที่มีน้ำหนักหนักในพื้นที่ที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

Share

หมวดหมู่ : crane

Share

Overhead Crane แปลว่า?


"Overhead Crane" หรือ เครนเหนือศีรษะ เป็นชนิดของเครนที่มีการใช้งานกว้างขวางในทั้งสถานที่ปิดและเปิด มีทั้งแบบคานเดี่ยวและคานคู่ เครนประเภทนี้มีระบบการทำงานที่ถูกติดตั้งอย่างมั่นคงบนรางข้างต้นหรือโครงสร้างของหลังคาในโรงงานหรือพื้นที่ทำงานต่างๆ ส่วนประกอบหลักของ "Overhead Crane" ประกอบด้วย:

1.Hoist (รอกไฟฟ้า): เป็นส่วนที่ใช้ในการยกวัตถุ รอกไฟฟ้านี้สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ช่วยในารยกและลดวัตถุหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.Trolley (ล้อกระบะเลื่อน): ใช้ในการย้ายรอกไปตามแนวนอน ล้อกระบะเลื่อนนี้สามารถเลื่อนไปตามแนวราง ช่วยในการเคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
3.Bridge (สะพาน): เป็นส่วนของรางที่รอกและรถกระบะเลื่อนเคลื่อนที่บนมัน สะพานมีความแข็งแรงที่สามารถแบกน้ำหนักได้มาก ช่วยในการยกและขนย้ายวัตถุหนัก
4.Runways (ราง): เป็นรางที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างต้นของพื้นที่ทำงาน รางนี้เป็นทางที่สะพานเคลื่อนที่ได้ และเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยในการขนย้ายวัตถุ
5.End Trucks (ล้อส่วนปลาย): ส่วนที่ยึดและสนับสนุนสะพานกับราง ล้อส่วนปลายช่วยในการเคลื่อนที่ของสะพานไปตามรางอย่างราบรื่น

Overhead Crane single girder


Overhead Cranes หรือ เครนเหนือศีรษะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานและโกดัง โดยเฉพาะในการยกของหนักและการขนส่งวัตถุในพื้นที่ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนที่และการยกในทั้งสองแนวทิศทางด้วยความแม่นยำสูงทำให้เครนประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมและการผลิต

โอเวอร์เฮดเครน แบบคานเดี่ยว เป็นระบบยกของที่มีโครงสร้างคานเดี่ยวเป็นส่วนหลักในการแบกรับน้ำหนัก. ส่วนหัวยก (hoist) ที่ใช้ในการยกวัตถุจะถูกติดตั้งอยู่ด้านล่างของคานนี้และสามารถเคลื่อนที่ไปตามแนวรางของคานเดี่ยวดังกล่าว การออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงของเครนแบบคานเดี่ยวทำให้มันเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่และต้องการระบบยกที่มีความคล่องตัวสูง

Overhead Crane 

 โอเวอร์เฮดเครน   เครนเหนือศีรษะ

Overhead Crane แบบเครนรางเดี่ยว คุณสมบัติและข้อดี


Overhead Crane แบบเครนรางเดี่ยว มีคุณสมบัติและข้อดีที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในหลายสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในโรงงานหรือพื้นที่ทำงานต่างๆ

1.งบประมาณต่ำกว่า: เครนรางเดี่ยวมีราคาที่ประหยัดกว่าเครนรางคู่ เนื่องจากมีความซับซ้อนและจำนวนส่วนประกอบที่น้อยกว่า ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับโรงงานหรือสถานที่ที่มีงบประมาณจำกัด
2.น้ำหนักเบากว่า: โครงสร้างของเครนรางเดี่ยวมีน้ำหนักที่เบากว่าเครนรางคู่ ซึ่งทำให้การติดตั้งและการย้ายที่เป็นไปได้ง่ายกว่า และลดภาระต่อโครงสร้างพื้นฐานของอาคารหรือพื้นที่ที่ติดตั้ง
3.มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง: ด้วยส่วนประกอบที่น้อยกว่า ทำให้ Overhead Crane แบบรางเดี่ยวสามารถปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดได้ง่ายขึ้น
4.การบำรุงรักษาง่าย: เนื่องจากมีส่วนประกอบและโครงสร้างที่น้อยกว่าเครนรางคู่ ทำให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นไปได้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

อย่างไรก็ตาม Overhead Crane แบบเครนรางเดี่ยวอาจไม่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการยกน้ำหนักมาก หรือมีข้อจำกัดด้านระยะยกหรือความเร็วในการยกเมื่อเทียบกับเครนรางคู่ ดังนั้นการเลือกใช้เครนเหนือศีรษะแบบเครนรางเดี่ยวควรพิจารณาความต้องการของงานและสภาพแวดล้อมของการติดตั้งให้รอบคอบ
Overhead Cranes  เครนรางเดี่ยว

Overhead Crane โอเวอร์เฮดเครน วิธีการเลือก

การเลือก Overhead Crane หรือ เครนเหนือศีรษะ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด. นี่คือข้อแนะนำในการเลือกโอเวอร์เฮดเครน

1.ความต้องการในการยกน้ำหนัก: ประเมินน้ำหนักสูงสุดที่ต้องการยกและเลือกเครนที่มีความสามารถยกน้ำหนักมากกว่านั้น เพื่อป้องกันการใช้งานเกินความสามารถของเครน
2.ความกว้างของราง: พิจารณาพื้นที่ที่ต้องการใช้เครนและความกว้างของรางที่จำเป็น เพื่อให้เครนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ความสูงของการยก: ประเมินว่าต้องการยกวัตถุในความสูงเท่าไร และพิจารณาความสะดวกสบายเมื่อทำการยกในความสูงดังกล่าว
4.ประเภทของการใช้งาน: พิจารณาเครนที่เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น การยกวัตถุร้อน วัตถุที่มีความเป็นกรด หรือสภาพแวดล้อมพิเศษอื่น ๆ
5.ประเภทของวัตถุ: วัตถุที่ต้องการยกอาจมีรูปร่าง ขนาด หรือความสามารถในการจับวัตถุที่แตกต่างกัน อาจต้องการเครนที่มีเทคโนโลยีในการยกที่เหมาะสม
6.งบประมาณ: พิจารณาเครนที่เหมาะสมกับงบประมาณ โดยรวมถึงค่าติดตั้ง, ค่าซ่อมบำรุงระยะยาว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
7.ความปลอดภัย: เลือกเครนที่มีระบบความปลอดภัย เช่น เบรก สวิตช์ขาดโหลด และระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด.
8.การบำรุงรักษา: ประเมินว่าเครนที่จะเลือกมีการบำรุงรักษาที่ง่ายหรือไม่ และว่าสามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ง่ายหรือไม่

การเลือก Overhead Crane ที่เหมาะสมจะช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปลอดภัย, และสามารถรับรองได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน
Overhead Crane

Overhead Crane โอเวอร์เฮดเครน วิธีการคำนวณ 

การคำนวณและเลือก Overhead Crane แบบคานเดี่ยวที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานในโรงงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน. ข้อพิจารณาหลักในการคำนวณและออกแบบ Overhead Crane แบบคานเดี่ยว ได้แก่

1.น้ำหนักที่ต้องยก (Load Capacity): การระบุน้ำหนักสูงสุดที่จะยก รวมถึงน้ำหนักของวัตถุ อุปกรณ์ยก และส่วนเพิ่มเติม นี้เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดขนาดและความแข็งแกร่งของเครน
2.ระยะยก (Lifting Height): ความสูงที่ต้องยกวัตถุมีผลต่อระบบยกและโครงสร้างของเครน
3.ระยะทางเคลื่อนที่ (Span and Travel Distance): ขนาดของรางและระยะทางที่เครนต้องเคลื่อนที่ ซึ่งมีผลต่อการออกแบบโครงสร้าง
4.ระดับการทำงาน (Duty Cycle): การพิจารณาความถี่ในการใช้งานและระยะเวลาที่ใช้งาน
5.ความเร็วในการยกและเคลื่อนที่: วัดในหน่วยเมตรต่อนาทีหรือเฟรมต่อนาที มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงาน
6.สภาพแวดล้อมและข้อจำกัดในการติดตั้ง: ข้อจำกัดด้านพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมอาจมีผลต่อการออกแบบเครน
7.ข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน: ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบ Overhead Crane แบบคานเดี่ยวต้องการความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการวิเคราะห์แรง การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการประเมินความปลอดภัย การคำนวณที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ควรมอบหมายงานนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญและใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการช่วยคำนวณและออกแบบ

 

สนใจ Overhead Crane เครนรางเดี่ยว ติดต่อได้ทาง

บริษัท เครนโปร คอมพลีท จำกัด
100/92 หมู่ 5 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Mobile : 092-4194987  Tel. : 033-138126
E-Mail : craneprocomplete@hotmail.com , craneprocomplete@gmail.com
www.craneprocomplete.com
Facebook : cranepro complete
Line ID : kimleng999

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้